Comissió de Medi ambient d'Amics d'El PratLa comissió de Medi ambient d’Amics d’El Prat és l’espai de l’entitat que estudia, analitza i valora l’impacte que el desenvolupament de l’entorn metropolità pot ocasionar a un dels aspectes patrimonials més característics del Prat: el patrimoni paisatgístic i ambiental del municipi.

La comissió de Medi ambient està oberta a la participació de tots aquells socis que tinguin inquietuds properes a les enunciades en la definició abans descrita, així com a les opinions i consideracions de tots aquells amics del Prat que segueixin les nostres activitats per qualsevol dels mitjans que l’entitat posa a disposició per a una participació el més interactiva possible.

Són aspectes concrets d’interès de la comissió el desenvolupament sostenible del municipi, la qualitat ambiental, la conservació paisatgística i la conservació en condicions de qualitat de l’aqüífer i de les zones d’especial interès medi ambiental.