El present d’Amics d’El Prat

Amics del Prat tot i ser una entitat de llarga i reeixida trajectòria que li ha permès consolidar un important patrimoni cultural i una marca molt potent, es troba en aquests moments en una cruïlla que exigeix un profund procés de reflexió en el sentit que la realitat que ens envolta i la que ja es veu venir ens fa creure que a aquesta marca cada cop se li podrà treure menys rendiment del que el seu potencial permetria.

Avui Amics d’El Prat gaudeix d’una nodrida massa social (vora quatre-cents socis) d’una edat promig però que es mou en la banda “avançada” de la piràmide amb una clara dificultat d’endegar un procés de regeneració amb la incorporació d’associats joves.

Això no obstant, la inèrcia de la bona tasca feta en els anys anteriors fa que encara avui l’entitat manifesti una activa vida social amb l’organització i/o participació de més d’una vintena d’actes anuals en desenvolupament del seu objecte social

De tota manera, Amics d’El Prat es troba amenaçada per uns canvis accelerats i estructurals del seu entorn els quals poden arribar a diluir la seva tasca tradicional convertint-la en un reliquiari sentimental de transcendència marginal.

Tot i això, l’amenaça, afrontada convenientment, esdevé l’oportunitat d’un rellançament de l’entitat cap el futur sempre que es decideixi abordar un procés de renovació interna tant de procediments com d’estructura organitzativa.