Els membres de la junta directiva d’Amics d’El Prat són els següents:

Presidència
Magda Ardiaca

[bscolumns class=”one_half”]

President d’honor
Jordi Gili

Vicepresidències
Jordi Ribas
Gerard Valverde

Secretaria
Francesc Gelabert

Tresoreria
Montse Mestres

[/bscolumns][bscolumns class=”one_half_last_clear”]

Vocalies
Agustí Casas
Xavier Puig
Jordi Goñi
Felip Neri Gordi
Anton Joan Gili
Jordi Gili
Joan Nos
Jordi Codina
Jordi Bosch
Xavier Oliva
Sergi Berga

[/bscolumns][bscolumns class=”clear”][/bscolumns]

Als efectes del compliment de les obligacions previstes en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern de Catalunya, la direcció i administració de l’entitat es porta a terme per les persones membres de la Junta Directiva de l’entitat i que cap d’elles no percep cap retribució de cap tipus per aquesta activitat.