Els membres de la junta directiva d’Amics d’El Prat són els següents:


Presidència

 • Magda Ardiaca Goni

President d’honor

 • Jordi Gili Farrés

Vicepresidències

 • Jordi Ribas Domènech
 • Gerard Valverde Polo

Secretaria

 • Francesc Gelabert Ribas

Tresoreria

 • Montse Mestres González

Vocalies

 • Agustí Casas Romeo
 • Jordi Gili Farrés
 • Antoni Joan Gili Farrés
 • Felip Neri Gordi Canalda
 • Sergi Berga Llopis
 • Jordi Goñi Suárez

Als efectes del compliment de les obligacions previstes en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern de Catalunya, la direcció i administració de l’entitat es porta a terme per les persones membres de la Junta Directiva de l’entitat i que cap d’elles no percep cap retribució de cap tipus per aquesta activitat.