El Web 2.0, designa els usos socials que avui dia té Internet, mentre que abans les pàgines web eren només emissores d’informació, ara la circulació de la informació és bidireccional, de manera que un web continua sent un emissor, però alhora es converteix en receptor donant la paraula al lector, així la seva opinió és tinguda en compte i pot ser resposta tant des de la mateixa entitat, com per algun altre lector, establint així un diàleg entre tots, que de ben segur és molt enriquidor.

  • El Facebook d’Amics d’El Prat: Si tens compte a Facebook pots seguir l’actualitat d’Amics d’El Prat fent-te seguidor de la nostra pàgina.
  • El Twitter d’Amics d’El Prat: Si tens compte a Twitter pots seguir l’actualitat d’Amics d’El Prat fent-te seguidor del nostre canal.
  • L’Instagram d’Amics d’El Prat: Si tens compte a Instagram pots seguir Amics d’El Prat fent-te seguidor del nostre perfil.
  • Comenta les notícies: A totes les notícies d’Amics d’El Prat hi pots deixar els teus comentaris, així si algú té qualsevol dubte o aportació a fer sobre el tema que es tracta, pot donar-ne la seva opinió lliurement.