ANTECEDENTS

Plànol de l'ArtesàL’entitat Amics d’El Prat ha defensat sempre la preservació i difusió del patrimoni local com a element fonamental per mantenir la identitat de la nostra ciutat. Una de les peces cabdals del patrimoni històric, cultural i arquitectònic del Prat es l’Artesà.

L’any 1987 l’Ajuntament del Prat va llogar l’Artesà per 20 anys i actualment és el propietari d’aquest edifici. Amics d’El Prat mitjançant la seva Comissió del Patrimoni, va participar decisivament en la elaboració del Catàleg Municipal del Patrimoni Arquitectònic del Prat de Llobregat on figura l’Artesà com a edifici catalogat parcialment.

No obstant sempre hem defensat que més enllà del bar i el pati, amb les respectives façanes i volums arquitectònics i la façana d’entrada al teatre, que es el que es va catalogar, calia pensar en afegir la resta de façana del carrer del Centre i el concepte de teatre a la italiana basat en els dos amfiteatres originals en forma de ferradura de l’interior de la sala.

Fa un any l’Ajuntament va convocar Amics d’El Prat per donar la seva visió del procés de recuperació funcional del Teatre de l’Artesà, encàrrec que l’entitat va acollir amb serietat i així ha estat durant els darrers tres mesos i aquestes són algunes de les primeres consideracions al camí de reflexió que s’ha obert.

LA REHABILITACIÓ FUNCIONAL D’UN ESPAI DE LA MEMÒRIA I UN EDIFICI MODERNISTA

La situació i la història de l’espai i l’ús social de l’edifici de l’Artesà converteixen la rehabilitació funcional d’aquest lloc en un projecte singular i especial. A continuació és detallen un seguit de comentaris i consideracions que creiem s’han de tenir en compte per a la recuperació del teatre del Centre Artesà.

Un dels reptes del projecte és aconseguir que l’edifici tingui en compte la memòria de les persones i al mateix temps disposar d’un espai escènic que respongui als requeriments funcionals i tecnològics d’un equipament teatral modern.

També cal tenir en compte que Hi ha uns elements que determinen la visió iconogràfica de l’edifici i que cal prioritzar i contemplar en el plantejament de qualsevol projecte i que creiem que son els següents:

  • La boca de l’escenari
  • La forma de ferradura dels amfiteatres de la sala teatre que defineixen el seu caràcter de “teatre a la italiana”
  • La façana del carrer centre des del bar fins a l’inici de la caixa escènica
  • La coberta original del Teatre
  • Les dues voltes de les antigues cavallerisses a la cantonada Centre/Isidre Nonell
  • La connexió existent anteriorment entre el bar i el vestíbul del teatre
  • Els arbres del jardí i de l’espai exterior del carrer Centre
  • Els elements ja catalogats actualment

CONSIDERACIONS FINALS

Estructuralment no trobem cap motiu que impedeixi recuperar o be reconstruir els elements bàsics de la imprompta patrimonial.

Els dos enfocaments principals del projecte han d’ésser recuperar el teatre amb la màxima funcionalitat possible però sense renunciar a la recuperació dels elements patrimonials necessaris.

Aspectes com el número de localitats o la visió de l’espai dels actors s’han de fer compatibles amb la recuperació de l’esperit del lloc.

La boca escènica és podria ampliar però també és podria mantenir en les seves dimensions actuals similars a altres teatres importants de Barcelona.

Nosaltres entenem que no és tracta de promoure només un auditori teatral sino d’un teatre a la italiana actualitzat i amb possibilitat de multi usos.

S’hauria de plantejar un projecte fet des de la realitat patrimonial i significat del Centre Artesa respecte al Prat i des de les necessitats i possibilitats del Prat com a ciutat de l’entorn metropolità.

Finalment també cal incloure els paràmetres de rendibilitat cultural, social i econòmica per tal de potenciar el seu futur ús, fomentant la multi funcionalitat per fer viable l’Artesa.

Des d’Amics d’El Prat continuarem fent la reflexió i consulta amb la ciutat per acabar d’esbrinar quin es el punt just per a la recuperació de l’Artesà en el Prat d’avui.

Consideracions d’Amics d’El Prat sobre el procés de rehabilitació del Teatre de l’Artesà

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.